Detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar.

 

Gällande detaljplaner

Via kartan hittar du gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner (under bearbetning)

 

Granskning: Detaljplan för Medle 40:1 och Medle 30:1
Möjliggöra utveckling för befintlig verksamhet (Dahlgrens).

Granskning mellan 2020-02-11 och 2020-02-25.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Medle 40:1 och Medle 30:1

Granskning: Detaljplan för Majorskan 15, Ursviken

Bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa ytterligare lägenheter i nytt hus på fastigheten.

Granskning mellan 2020-02-03 och 2020-02-24,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Majorskan 15, Ursviken

Detaljplan för Bureå 21:35

Ändra markanvändningen för fastigheten Bureå 21:35 från allmänt område till bostäder.

Samråd mellan 2020-01-29 och 2020-02-19,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Bureå 21:35

Detaljplan för Burvik 25:10, Bureå

Tio nya fritidshustomter.

Granskning mellan 2020-01-07 och 2020-01-27,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Burvik 25:10

Detaljplan för Furuskogen 1:3, 3:2, 3:9, samt del av 2:1 och 3:1

Möjliggöra utökning av fastigheter Furuskogen 1:3, Furuskogen 3:2 och Furuskogen 3:9-

Samråd mellan 2020-01-07 och 2020-01-27,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Furuskogen 1:3, 3:2, 3:9, samt del av 2:1 och 3:1

Detaljplan för del av Sörböle, utvidgning av Hammarängens industriområde

Fortsatt utveckling av Hammarängens industriområde söderut.

Samråd mellan 2019-12-23 och 2020-01-28,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för del av Sörböle, utvidgning av Hammarängens industriområde

Detaljplan för del av kv Grunnan m.m., Anderstorp

Möjliggöra två hus på 8 resp. 6 våningar. Samt möjlighet att bebygga del av Sörböle 2:2.

Granskning mellan 2019-12-21 och 2020-01-26,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för del av kv Grunnan m.m.

Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 54:2, samt del av Burträsks-Gammelbyn 20:17

Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling av Lappvattnets Snickeri AB samt tillskapa mer mark för småindustri i Burträsk.

Granskning mellan 2019-12-20 och 2019-01-31,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 54:2, samt del av Burträsks-Gammelbyn 20:17

Detaljplan för Hedensbyn 25:47, Magasinet 5 m.fl, Hedensbyns företagspark

Möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.

Samråd mellan 2019-12-09 och 2020-01-13,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Hedensbyn 25:47, Magasinet 5 m.fl, Hedensbyns företagspark

Detaljplan för Släden 1 och del av Sörböle 16:8

Möjliggöra bebyggelse av flerfamiljshus.

Samråd mellan 2019-12-06 och 2020-01-13,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Släden 1 och del av Sörböle 16:8

Detaljplan för Kapella 15 och del av Kapella 1, Centrala stan
Bostäder, lokaler och parkering i underjordiskt garage.

Granskning mellan 2019-11-18 och 2019-12-09,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Kapella 15 och Kapella 1

Detaljplan för Burträsk-Gammelbyn 98:1

Möjliggöra en fastighetsreglering med ytterligare tomtyta i nordväst (Hällgrens motor).

Granskning mellan 2019-11-06 och 2019-11-27,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan Burträsk-Gammelbyn 98:1

Detaljplan för Björnsholmen, Bockholmen (Stackgrönnan)

Bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn.

Granskning mellan 2019-10-01 och 2019-10-30,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Björnsholmen

Planprogram för kv. Kapella, Centrala stan

Syftet med programmet är att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten och den gestaltade helheten för kvarteret.

Samråd mellan 2019-07-13 och 2019-09-02,
därefter påbörjas justering av planprogrammet inför granskning.

Planprogram för kvarteret Kapella

Antagen/Överklagad: Detaljplan för Gösen 9, Centrala stan

Påbyggnad av befintliga byggnader med fler bostäder. Viss utbyggnad mot gatan där kontor m.m. tillåts.

Detaljplanen antogs 2019-04-02 men har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Detaljplan för Gösen 9

Detaljplan för Näsuddens industriområde (Skelleftehamn 2:7)

Möjliggöra industri på det som idag är planlagt som upplag.

Granskning mellan 2019-05-25 och 2019-06-24.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Näsuddens industriområde (Skelleftehamn 2:7)

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1, Kågedalen

De delar som idag används som tomtplats ska hamna inom kvartersmark för bostadsändamål.

Samråd mellan 2019-01-30 och 2019-02-20.
därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1 

Detaljplan för Bergsbyn 35:1 (Gunsen)

Skapa en förtätning med enbostadshus på något större tomter än normala villatomter.

Granskning mellan 2013-11-18 och 2013-12-16,
därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Detaljplan för Bergsbyn 35:1 (Gunsen)

Detaljplan för Kapella 9, Centrala stan

Högre bebyggelse med bostäder och verksamheter av stadsmässig karaktär.

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplan Kapella 9

Detaljplan för Skelleftehamnsleden Östra leden

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplan för Skelleftehamnsleden Östra leden

Detaljplaner i uppstartsskede

Skellefteå kommun får in många ansökningar och förfrågningar om detaljplaner. Här listas de planer som har påbörjats:

Detaljplan för kv. Grimman samt del av Bergsbyn 1:35
Detaljplan för kvarteret Björnen
Detaljplan för Oxen 2, 3, 5, 6 och 7
Detaljplan för Storkåge 11:16 m.fl.
Detaljplan för Lövångers-Avan 3:5
Detaljplan för Bovikenbadet
Detaljplan för del av Sörböle 1:2
Detaljplan för Skellefteå Prästbord s:5 (Bonnstan)
Detaljplan för Gymnasieskolan 1
Detaljplan för Kv Laxen m fl
Detaljplan för Storkåge 74:1
Detaljplan för del av Sörböle 16:8 (Söder torg)
Detaljplan för Bergsbyn 6:87 (Lillgrundet)
Detaljplan för Ostvik 10:33 (Svinön)
Detaljplan för Polaris 8
Detaljplan för Kapella 11
Detaljplan för del av Sunnanå 13:1
Detaljplan för Vagnen 7, Sörböle
Detaljplan + Planprogram för Lejongapet 1 och del av Skellefteå 6:1, Getberget
Detaljplan för del av Möröbacke 1:1
Detaljplan för Burvik 5:13, 5:12 och 5:10
Detaljplan för Eddan 10 m.fl.
Detaljplan för Sirius 16
Detaljplan för del av kv Kannan och Myntet
Ändring av detaljplan Orkestern 7

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-02-20