Socialkontoret

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt stöd till enskilda och familjer.

Vår förvaltning är organiserad i tre avdelningar. Det är Vård och omsorg, Stöd och service samt Individ- och familjeomsorgen. Cirka 3 000 anställda arbetar med att ge vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd till enskilda och familjer. Socialkontorets verksamheter finns på olika orter i hela kommunen.

Ett viktigt mål är att vår personal ska ha hög kompetens. Socialkontoret har specialister inom till exempel:

  • vård och omsorg om äldre, demensvård, kost för äldre, vårdutveckling m m.
  • aktivering och boendestöd för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, fritidsverksamhet m.m.
  • missbruksvård, samtalsbehandling, ekonomisk rådgivning, familjerådgivning m.m.

Förvaltningschef är Katarzyna Wikström. Socialnämnden är Socialkontorets politiska nämnd och ytterst ansvarig för vår verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen är en avdelning under socialkontoret som arbetar med stöd till barn och unga och deras familjer. Vårt uppdrag handlar även om att hjälpa personer som hamnat i missbruk, har relationsproblem eller andra sociala bekymmer.

Vi har tre socialdistrikt där det arbetar socialsekreterare som antingen är riktade mot barn och familjer, ungdomar eller ensamstående vuxna. Till sin hjälp har de verksamheter i öppenvård som kan jobba mer intensivt under vissa perioder för att hjälpa dem som behöver reda ut sin livssituation.

Våra arbetsuppgifter regleras främst i Socialtjänstlagen som bygger på frivillighet och att den enskilde har ansvar för sitt liv. Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska särskilt hänsynen till barnets bästa beaktas.

Under Omsorg och stöd, finns beskrivet de sociala tjänster som individ- och familjeomsorgen erbjuder inom dessa områden:

Välkommen att ta kontakt med oss!

Vård och omsorgsavdelningen ger stöd och insatser till personer i hela Skellefteå. De flesta som ansöker och får stöd från avdelningen är äldre, men inte alla.

Vård och omsorg är socialkontorets största avdelningen med ungefär 2 100 anställda. Personalen arbetar i bland annat hemtjänst, på vård- och omsorgsboende (tidigare kallat äldreboende), i dagverksamhet, med hälso- och sjukvård i hemmet, som fotvårdare och handläggare.

Personalen arbetar för att du som invånare ska kunna leva ditt liv bäst möjligt. Verksamheten regleras av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt färdtjänstlagen.

Under Omsorg och stöd kan du läsa mer om olika stöd och insatser:

Vill du bli en av oss?
Vill du ha ett meningsfullt arbete?
Alla lediga tjänster hos Skellefteå kommun hittar du här.

Välkommen till Stöd och service!

Stöd och service ger stöd till personer med olika former av funktionsnedsättning. Vi har ett 80-tal arbetsplatser i form av boenden, boendestöd och dagliga verksamheter runt om i kommunen. Personlig assistans är också en stor del av vår verksamhet.

Vi är cirka 1 200 personer som arbetar för att den som har behov av stöd får den insats som lagarna föreskriver. Verksamhetens mål med individen i centrum är ledstjärna i vårt arbete. De lagar vi arbetar enligt är:

  • SoL (socialtjänstlagen)
  • LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • SFB (socialförsäkringsbalken)
  • HSL (lagen om hälso- och sjukvård)

Sammanlagt har cirka 900 personer i kommunen insatser enligt SoL, LSS och SFB.

En serviceförklaring förtydligar vad en medborgare kan förvänta sig av en tjänst som levereras av Skellefteå kommun. Den innehåller också information om var du kan vända dig med synpunkter, klagomål och beröm.

Under Omsorg och stöd kan du läsa mer om våra olika stöd och insatser:

Välkommen att söka arbete hos oss
Lediga jobb inom Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: