Sjungande dalens skola

Sjungande dalens skola ligger på området med samma namn, i den nordvästra delen av Skellefteå stad. Skolan öppnar igen till höstterminen 2023 och kommer, när den är fullt utbyggd, att vara en F-6-skola med plats för 350 elever.

Sjungande dalen är ett naturnära område med bland annat naturpark, kolonilotter och skogsstigar som förbinder stadsdelen med Vitbergsområdet. Skolan ligger i ett villaområde med direkt närhet till skog och omgiven av grönska.

Verksamheten i Sjungande dalens skola kommer att byggas upp successivt med fler elever år för år. Inför öppningen höstterminen 2023 startar vi förskoleklass och fritids men möjlighet finns också att starta klasser för årskurs 1, 2 och 3 om intresse finns hos vårdnadshavare. De elever som börjar på Sjungande dalens skola kommer sedan att kunna gå kvar till och med årskurs 6 innan de ska välja skola på nytt till högstadiet.

Om du är intresserad av att ditt barn ska gå på Sjungande dalens skola så kan du välja denna skola när det är dags att göra skolval till förskoleklass, eller ansöka om att byta till skolan om ditt barn redan går på en annan skola. Både skolval och skolbyte är fria val, Skellefteå kommun kommer inte att flytta barn från andra skolor till Sjungande dalen.

Läs mer om välja skola till förskoleklass

Läs mer om att byta skola

Senaste nytt om uppstarten av Sjungande dalens skola

 • Frågor och svar om Sjungande dalens skola

  Höstterminen 2023 öppnar Sjungande dalens skola igen. Här hittar du vanliga frågor och svar om Skellefteås nya grundskola. Frågor och svar uppdaterades senast den 28 april.
 • Sjungande dalens skola och Kanalskolan öppnas upp för skolverksamhet

  Skellefteå kommuns expansiva samhällsomvandling ställer höga krav på Utbildning och arbetsmarknad att kunna ställa om och prioritera i planeringen av lokaler, för att möta framtidens behov i skolan. Utifrån det har för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden nu beslutat att öppna upp Sjungande dalens skola och Kanalskolan för skolverksamhet.

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jenny Eriksson

Biträdande rektor

Anneli Lindberg

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Konsertvägen 3, Skellefteå.

Tillsammans vill vi skapa en verksamhet där varje individ har god självkänsla, tilltro till sin förmåga, fungerar väl i samspel med andra och har drömmar om framtiden.

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor
Senast uppdaterad: