Gymnasieprogram

Bild

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar studenten? Vad vill du våga? Hos oss finns inspirerande och kreativ arbetsmiljö för dig att växa i, med lärare som kan sina ämnen och vill få dig att känna upptäckarglädje. Du ska känna att du blir utmanad på ett bra sätt och att du klarar mer än du trodde var möjligt.

Det finns många program och inriktningar att välja på. Det klokaste valet du kan göra är att välja ett program som passar dina intressen och dina förutsättningar. Ett program som du kommer att trivas med. Då kan dina gymnasieår bli ett härligt minne för livet.

Filtrera resultatet

Skola
Typ av utbildning
 • IB-programmet – PreDP

  The education that will unlock a world of opportunities for you.

 • Industritekniska programmet

  Tillsammans med företag i regionen erbjuder vi en unik utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, både lokalt och globalt.

 • Introduktionsprogram

  Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till nationellt program. Programmen har olika inriktningar för att förbereda dig för ett ...

 • Lärlingsutbildning

  Som lärling lär du dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildnin...

 • Naturbruksprogrammet

  För dig som är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om skogsbruk, djurvård eller naturturism är naturbruksprogrammet ett naturligt val.

 • Naturvetenskapsprogrammet

  Du är nyfiken på hur saker och ting fungerar – check! Du gillar att experimentera – check! Du vill ha en bred utbildning som öppnar alla framtida stu...

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet öppnar dörrarna för att arbeta inom restaurangbranschen, i Skellefteå, i hela Sverige och utomlands.

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet - skolförlagd utbildning

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet öppnar dörrarna för att arbeta inom restaurangbranschen, både i Sverige och utomlands.

Introduktionsprogrammet är till för som saknar behörighet till gymnasiet

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även söka till många utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program 2500 poäng.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning.

Läs mer om hur du kan kombinera idrott med studier

Som lärling lär du dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan.

Läs mer om lärling

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är inte bara en allmän praktik utan ska vara utbildning som är förlagd till en arbetsplats.

Eleverna genomför alltså delar av sina kurser ute på en arbetsplats istället för på skolan. På arbetsplatsen ska det finnas en handledare som hjälper eleven tillrätta och som håller kontakt med den lärare som är ansvarig från skolans sida.

Handledarna ute på företagen sätter inte betyg men kan lämna omdömen till den lärare som sätter betyg. Skolan och företagen har ett gemensamt ansvar att se till att eleverna har en tillfredsställande arbetsmiljö under sin APL. Under APL har eleverna en försäkring som täcker ev. olycksfall och skador som eleverna kan orsaka på t.ex. utrustning.

Kontant ersättning i samband med APL  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.* Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Gäller inte elever på gymnasial lärlingsutbildning

Senast uppdaterad: