Uppföljning

1. Samla erfarenheter

Med ny teknik är det många barnsjukdomar och tekniken går snabbt framåt. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i den här typen av elektrifieringsprojekt är därför att kontinuerligt ta in och hantera ny information, för att kunna justera arbetet och insatserna under vägen utifrån de erfarenheter som kommer fram. Det är därför ett bra tips att upprätta ett genomtänkt system för kunskapsutbyte, baserat på transparens och samarbete. Arbetet med Bergsbyns företagspark följdes dessutom upp med ett antal workshops, där de inblandade aktörerna tillsammans gick igenom sina erfarenheter i projektet. Ett annat tips kan vara att inleda samarbeten med andra liknande projekt.

2. Mätning och mål

Det finns många fördelar med att sätta upp mål som gör att mätning kan användas som ett effektivt styrmedel i den här typen av projekt. Till exempel kan det handla om att göra en klimatkalkyl baserad på schabloniserade data som finns hos myndigheter. Det gör det möjligt att fastställa minskade klimatutsläpp, vilket både skapar stolthet i projektet och kan delas på ett pedagogiskt sätt externt. En rekommendation är att även mäta den energimängd som förbrukas, vilket kan göras ända ned på maskinnivå som motivation för respektive maskinförare. Genom regelbundna mätningar kan eventuella läckor upptäckas och åtgärdas.

För att kunna genomföra en rättvisande mätning i är det viktigt att det tas med redan i den tidiga planeringen av ett projekt, med skarpa mätpunkter och ett systematiskt tillvägagångssätt. Dessutom bör man i förväg säkerställa att abonnemanget möjliggör mätning av strömförbrukning över olika tider, samt att det helst ska finnas ekonomiska incitament att spara ström.

3. Kommunicera nyttor

Elektrifiering i anläggningsprojekt bygger på en teknik som fortfarande är relativt ung, samtidigt som omställningen behöver gå snabbt och effektivt. Därför är det extra viktigt att så många aktörer som möjligt som är involverade i elektrifiering delar med sig av information och erfarenheter. En sådan inställning skulle underlätta utveckling av såväl teknik som samarbetsformer. Tillsammans har vi helt enkelt varken tid eller råd att hålla information för oss själva och det är viktigt att även dela med sig av erfarenheter kopplade till utmaningar och eventuella problem.

Senast uppdaterad: