Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne.

Sen ansökan till kurser med start läsperiod 2 är öppen!

Sista ansökningsdag för kursstart respektive läsperiod:
Läsperiod 1: 10 juni
Läsperiod 2: 10 september
Läsperiod 3: 28 november
Läsperiod 4: 16 januari
Läsperiod 5: 17 april

Ansök till gymnasiekurs (Länk till annan webbplats)

Läsperioder på VUX

Året delas in i fem läsperioder:

 • läsperiod 1 (lp 1) pågår 16 augusti - 15 oktober
 • läsperiod 2 (lp 2) pågår 18 oktober - 17 december
 • läsperiod 3 (lp 3) pågår 10 januari - 18 mars
 • läsperiod 4 (lp 4) pågår mars - maj
 • läsperiod 5 (lp 5) pågår juni - augusti

Varje kurs läses på två efter varandra följande läsperioder, tex läsperiod 1-2, 2-3, 3-4 eller 4-5.

Studietakt
På dessa två läsperioder kan du läsa på heltid, halvtid eller deltid (25/75%):
25% studietakt = 100-150 poäng
50% studietakt = 200-250 poäng
75% studietakt = 300-350 poäng
100% studietakt = minst 400 poäng

Blockschemat hösten 2021

Här ser du ett samlat dokument med kurser och schema
blockschema för hösten 2021 (pdf). , 256.8 kB.

Nedan kan du läsa mer om vilka kurser som erbjuds på VUX och i vilken form de ges.

För dig som vill studera med lärarledda lektioner och tillsammans med kurskamrater. Schemalagd klassrumsundervisning dagtid ett antal gånger per vecka.

Du kan välja en kurs i varje block (block 1-4) se Blockschemat ovan.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds:

 • Engelska 5, 100p
 • Engelska 6, 100p
 • Engelska 7, 100p
 • Historia 1b, 100p
 • Svenska som andraspråk 1, 100p
 • Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Svenska som andraspråk 3, 100p
 • Svenska 2, 100p
 • Svenska 3, 100p

Fjärrdistans är ett distansalternativ med regelbunden lärarkontakt, två timmar per vecka schemalagt, vanligtvis mellan kl. 16 och 18. Då träffas läraren och eleverna via videolänk för ett lektionspass, men i övrigt följer kursen ett webbaserat distansupplägg.

Kurserna i språk och SO läses över två läsperioder.

För att kunna genomföra en fjärrdistanskurs behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med lärare och klasskamrater samt god datorvana, avsatt tid och självdisciplin.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds på fjärrdistans:

 • Engelska 5, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Engelska 6, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Engelska 7, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Komvuxarbete, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Privatjuridik, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1a1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1a2, 50p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1b, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)

Det går inte att läsa två fjärrdistanskurser som har handledning samma tid, se Blockschemat. Här kan du se vilka kurser som är möjliga att kombinera med dagkurserna enligt Blockschemat, se ovan.

Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, du kan gå på så många du behöver för att klara kursen. Prov och eventuellt laborationer är obligatoriska och görs på plats och bokas in vid specifika tider.

Här kan du se vilka kurser som erbjuds:

 • Biologi 1, 100p - Närdistans (Nd)
 • Fysik 1, 150p - Närdistans (Nd)
 • Fysik 2, 100p - Närdistans (Nd)
 • Kemi 1, 100p - Närdistans (Nd)
 • Kemi 2, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 1a, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 2b, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 3c, 100p - Närdistans (Nd)
 • Matematik 4, 100p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 1a1, 50p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 1a2, 50p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 1b, 100p - Närdistans (Nd)
 • Naturkunskap 2, 100p - Närdistans (Nd)

Det går att läsa flera NO-kurser parallellt. Se tid för handledning med mera, i Blockschemat ovan.

Webbkurser på grundläggande- och gymnasial nivå finns att läsa via bland annat Hermods.

Vad behöver jag för att kunna läsa en webbkurs?

 • en mejladress
 • tillgång till egen dator med internetuppkoppling
 • tillgång till webbkamera och headset för examination med lärare
 • god datorvana
 • tid och självdisciplin

Det är viktigt att du är studiemotiverad, att du har förutsättningar att studera på egen hand och att du är medveten om att resultatet på den ansökta webbskursen påverkar möjligheten till fortsatta studier

Ansökan

Ansök via blankett.
Alternativt skicka ett mejl till vux@skelleftea.se där du skriver din ansökan i den löpande texten. Följande information skall finnas med i mailet:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Att det är webbkurs via Hermods
 • Syfte med kursen (Ex behörighet för högre studier)
 • Namn på kurserna
 • Startdatum på önskade kurser (alltid måndag, tidigast tre måndagar från söktillfället)
 • Slutdatum (alltid fredag) eller Studietakt (50% / 75% / 100%)

Ange om du önskar läsa båda kurserna samtidigt eller om du vill läsa dem en och en efter varandra.

Bifoga dina betyg om du inte gått på en kommunal gymnasieskola i Skellefteå kommun.

Rutiner för webbkurser

Eleven ansöker via blankett. Rektor beslutar om antagning. Inom ca tre veckor skickar skolan ut ett antagningsbesked via e-post. Eleven söker själv studiemedel och ansvarar även för att meddela CSN om eventuella förändringar som kan påverka studiemedlet. Skolan meddelar CSN att studierna startat. När kursen är klar och betyg har satts så skickar skolan uppgifterna till UHR. Om eleven vill ha ut sitt betyg kontaktar hen VUX via e-post.

Om din kurs har avbrutits och du vill återuppta den så ska du skicka ett mejl till vux@skelleftea.se

Nationella prov

Obligatoriskt nationellt prov gäller samtliga kurser i Matematik 1-4, Engelska 5 och 6 samt Svenska, Svenska som andraspråk 1 och 3.

I kurser där nationella prov ingår, skall eleven kontakta Hege Pettersen hege.pettersen@hermods.se och boka skrivtid, uppge namn, personnummer och önskat provdatum. Mer information om nationella prov få du i separat brev när du antagits till kursen.

Studiemedel

Sök studiemedel från CSN. Tänk på att heltidsstudier kräver 20 poäng per vecka. På CSN.se kan du få information om vilka olika studiestöd som finns och kan passa dig. Det kan vara ett generellt studiemedel, högre bidrag, högre bidrag genom utbildningskontrakt eller studiestartsstöd.

Studietakt

Kurserna går att studera i olika takt, heltid (100 %), halvtid (50 %) eller deltid (25 %). Söker du flera kurser kan du antingen läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt, men du kan aldrig studera mer än 100 %, vilket motsvarar 20 poäng per vecka.

Studietakt
Studietakt50 poäng100 poäng150 poäng200 poäng
Heltid, 100 %2 veckor5 veckor7 veckor10 veckor
Deltid, 50 %5 veckor10 veckor15 veckor20 veckor
Deltid, 25 %10 veckor20 veckor30 veckor40 veckor

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut via mejl av skolan. Information till antagna elever skickas ut av utbildningsanordnaren dit eleven blivit antagen.

Förändringar av studieplan

Du kan förlänga din kurs begränsat antal gånger. Om du vill förlänga eller avbryta en kurs, kontakta Studerandeservice@hermods.se

Byte av kurs

Vid byte av kurs, kontakta studievägledare på CV, Centrum för vägledning.

Ansök till gymnasiekurs (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se