"rootPage" is not defined.

Tjänster och avgifter för avfall

Abonnemang och grundavgifter

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och ...

Avgifter för verksamheters avfall

Det finns inget krav på att du måste sortera matavfall. Du bestämmer själv om du vill sortera, men avgiften varierar ber...

Deponitaxa

Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon ...

Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att l...

Regler och avgifter för avfall i en- och tvåfamiljshus

Du ska som kund välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera d...

Regler och avgifter för avfall i flerbostadshus

Som flerbostadshusägare ska du välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sorter...

Regler och avgifter för avfall i fritidshus

Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Förpackningar får inte lämnas i hushållsoporna....

Taxa för tömning av fett- och oljeavskiljare

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattnet leder till stora problem med igensättn...

Övriga avfallstjänster

Information om de avfallstjänster som inte ingår i ditt avfallsabonnemang, byte av kärl och hyra av container till exemp...

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se