"rootPage" is not defined.

Förskola, skola och utbildning

Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Nu kan du boka sommarlovskursen. Höstens kurskatalog öppnas 27/6 kl 10.00. Vi ger barn och unga möjlighet att lära,...

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

 • Möjlighet att fjärrsända moderna språklektioner

  Från och med hösten 2023 ska alla elever i åk sex erbjudas samma möjligheter att välja ett modernt språk. De skolor som saknar behöriga lärare i något av de moderna språken kan då delta i fjärrundervisning som organiseras och erbjuds av Kompetenscentrum för flerspråkighet.
 • Garantitiden för förskoleplats förlängs från 3 till 4 månader i Skellefteå kommun

  Den pågående samhällsomvandlingen påverkar alla delar av kommunens verksamheter – så även förskolan. I arbetet med att skapa en hållbar organisering införs nu en ändring i förskolans regelverk som innebär att garantitiden för platserbjudande förlängs till fyra månader. Ändringen beslutades i för- och grundskolenämnden under onsdagen.
 • Nya regler för skolskjuts

  Nu har ansökningsperioden öppnat för skolskjuts inför läsåret 23/24. Nytt för i år är att ansökan är obligatorisk för alla som önskar skolskjuts till sina barn.
 • Engelskspråkig undervisning etableras på Floraskolan

  Den samhällsomvandling som pågår ställer nya krav på kommunens verksamheter och i takt med en växande efterfrågan på arbetskraft med specialistkompetens kommer allt fler engelsktalande familjer att flytta till kommunen för att leva och arbeta. För att förenkla inflyttningen kommer Skellefteå kommun börja erbjuda grundskoleutbildning som delvis undervisas på engelska. Ambitionen är att komma i gång redan till höstterminen 2023.
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se