"rootPage" is not defined.

Förskola, skola och utbildning

Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns fyra kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet, Kanalskolan och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellef...

Anpassad skola

Anpassad skola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapsk...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Kulturskolan

Nu är kurskatalogen öppen! Gå in på "Boka en kurs" och följ anvisningarna:) Vi ger barn och unga möjlighet att lära...

Praktik, VFU och examensarbete

Skellefteå kommun välkomnar dig som är studerande på högskola eller universitet att göra din verksamhetsförlagda utbildn...

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...

Val till gymnasieskolan

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Det finns många program och inriktningar att välja på. Det kl...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Försäkringar

Skellefteå kommun har bland annat en olycksfallsförsäkring och en patientförsäkring. Det finns också försäkringar som gä...