Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar studenten...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fjärrgymnasium

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2023 kan du läsa viss...

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Val till gymnasieskolan

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari...

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Frånvaro

Skellefteå kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

Internationellt arbete på gymnasieskolorna

Skellefteås gymnasieskolor har en mångfald av internationella utbyten på många av skolans olika program.

Frivilliga slumpvisa drogtester

Från och med hösten 2022 kommer frivilliga slumpvisa drogtester ske på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbr...

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.

  • De är viktiga vägledare för alla karriärväxlare och studiesugna

    Att välja utbildning eller byta yrkesinriktning kan vara en stor livsomställning och kännas svårt. Därför finns Centrum för vägledning som hjälper och stöttar en rätt. Inga frågor är för små eller stora för deras studie- och yrkesvägledare. ”Vi ser alltid till individens behov och förutsättningar”, säger Irene Bro, studie- och yrkesvägledare.
  • Nu går det anmäla klasser till skolbio

    Skellefteå Kulturskola har fått anslag via Svenska filminstitutet för att starta "Film i skolan". Med detta kommer en möjlighet för elever i Skellefteå kommun att se film, prata film och skapa film. Testverksamhet för Skolbio drar igång i slutet på september.