Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Gymnasiet är en fantastisk tid, är då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar stude...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster för gymnasieskolan.

Fjärrgymnasium

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2022 kan du läsa viss...

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Val till gymnasieskolan

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari...

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Frånvaro

Skellefteå kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.

  • Ny internationell utbildning för blivande gymnasieelever

    I den nya gymnasieutbildningen international class bedrivs lektionerna på engelska. ”Det här är ett spännande, utmanande och roligt program, säger Sara Lundström Haglind, rektor på Anderstorpsgymnasiet.
  • Industritekniska programmet tar återigen in nya elever

    Nu kan blivande gymnasieelever söka till det industritekniska programmet. ”Förutom ett intresse för teknik och industri bör man vara intresserad av att få jobb efter gymnasiet, för det finns väldigt goda chanser till det”, säger Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet.
  • Snart dags att välja skola

    Snart är det dags för dig som har ett barn som ska börja förskoleklass, eller som har ett barn som går i den högsta årskursen på sin skola att, att göra ett skolval. Skolvalsperioden pågår mellan den 10 januari och den 23 januari.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se