Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Det finns många program och inriktningar att välja på. Det klokaste valet du kan göra är att välja ett program som passa...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster för gymnasieskolan.

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Val till gymnasieskolan

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari...

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Frånvaro

Skellefteå kommun använder frånvarosystemet Tieto Edu för att registrera gymnasielevers närvaro.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.

  • Skolstrukturen på södra sidan av älven utreds

    Skellefteås starka tillväxt innebär också nya behov för kommunens utbildningsverksamhet när antalet barn och elever väntas öka kraftigt. Därför utreds nu skolstrukturen på södra sidan av älven, och till vintern väntas konkreta alternativ kunna presenteras.
  • Förskolebussarna - ett äventyr med kompisarna varje dag

    Varje dag står de beredda att ta ut barnen på nya äventyr, någonstans i Skellefteå kommun. Det handlar om de två mobila förskolebussarna Skogsstjärnan och Pråmen. - Jag tycker det är roligast med bussen att man får kompisar fort och kan leka, säger ett av barnen glatt.
  • Driftstopp i Tieto Edu 15 och 22 juni

    Den 15 juni och 22 juni görs ett driftstopp i Tieto Edu, vilket innebär att det inte går att stämpla in eller ut på förskolorna och fritidshemmen under dessa dagar. Det går inte heller att lägga in nytt schema i e-tjänsten/schema-appen under driftstoppen. 
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se