Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Särskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Studie- och yrkesvägledning

Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja en utbildning eller yrke, men det finns annat som också har bety...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Omsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid, så kallad OB-ve...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Flytt för förskolor i Bergsbyn och Brännanområdet

    På onsdagen tog för- och grundskolenämnden beslut om att Blåklintens, Brukets, Fjärilens, Lokets, Sagans och Sländans förskolor i Bergsbyn flyttar in i nybyggda Kalkbrukets förskola i mars nästa år, medan Prästbordets och Melodivägens förskolor i Brännanområdet flyttar in i nybyggda Brännans förskola under nästa höst.
  • Nöjda VUX-elever träffades igen ett år senare

    Igår kväll, 18 oktober, hade den första kullen studenter som gått VUX-utbildningen Automationsoperatör återträff. Studenterna examinerades den 2 april och idag har två av tre jobb inom området.
  • Den som vill bli något måste lämna Skellefteå. Eller?

    Det händer massor här just nu. Det pratas om stora fabriker, nya etableringar och höga hus, nya bostäder och tåg. Men vad är det egentligen som händer och vad betyder det för oss alla och framför allt för den som är ung?
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se