MARK OCH LOKALER

Industriområden

I Skellefteå finns många möjligheter att expandera och utveckla ditt företag. Här finns allt från industrilokaler, kontorslokaler, handelsytor, mm. både i centrala Skellefteå men också i någon av alla de orter en bit utanför centrum.

Utveckling av nya områden

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera såväl som nya etableringar.

Industri och handelsområden i närhet till Skellefteås stadskärna

1. Solbacken
Solbacken är ett externt handelsområde strax norr om Skellefteå City med en mix av handel, småindustri, tillverkningsindustri och kontor. På handelsområdet, som till största del är byggt i trä, finns välkända kedjor inom livsmedel, sport, mode, bil och flertalet restauranger. Export- och serviceföretag har kontor på området men även företag inom återvinningsbranschen känner sig som hemma. Stort serviceutbud, hållplats för stadsbussarna, direkt anslutning till E4 och ledig mark gör Solbacken till ett av Skellefteås mest attraktiva lägen.

2. Degerbyn
Centralt läge längs väg 95 finns Degerbyn, ett område för småindustrier och kontorsverksamheter. Till Degerbyn tar du dig enkelt från Skellefteå City med bil, buss och cykel. Här trivs plasttillverkare såväl som byggåterförsäljare, verkstadsföretag och lageruthyrare. Intill området finns bostadsområden bestående av villor och kombitomter. Letar du stadsnära möjligheter är Degerbyn ditt val.

3. Hedensbyn, Skellefteå Site East
Hedensbyn är ett av Skellefteås renodlade industriområden. Här finns utrymme för både små och stora företag och idag är variationen stor med allt från tillverkning av rivningsrobotar, till handel av båtar, logistik och transporter samt Skellefteå Krafts bioenergikombinat. Delar av området lämpar sig för tung industri som kräver lite mer utrymme. På områdets nya tomter med skyltläge mot väg 372 passar det perfekt med företagshandel. Hedensbyn ligger i anslutning till det område där Northvolt planerar att bygga sin batterifabrik.

4. Hammarängen, Skellefteå södra
Sörböle är ett helt nytt industriområde som är redo att börja exploateras. Området ska bli ett renodlat industriområde som lämpar sig väl för både stora och små företag samt verksamheter som kräver lite större utrymme. Ett område som möjliggör även störande verksamheter med god marginal till bostadsområden. Området kommer ha goda kommunikationer för att snabbt ansluta till E4an, Skellefteå Airport och centrum.

5. Anderstorp företagspark
Centralt läge längs E4:an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor. I närheten finns idag bilförsäljare, livsmedelsbutik, bygghandel och sällanköpshandel. Nya tomter med optimalt skyltläge längs den nya E4-dragningen lämpar sig väl för småindustri, kontor och handel.

6. Bergsbyns industriområde
Industriområde Bergsbyn är ett nytt industriområde som utvecklas för etableringar av energiintensiv industri. I industriområdet finns planer på att etablera en batterifabrik. Där finns även utrymme för andra verksamheter. I området finns tillgång järnväg, närhet till en väl fungerande hamn, E4 och väg 372.

7. Port of Skellefteå
Skellefteå hamn är centra för tung industri med långa anor inom metallutvinning. Boliden/Rönnskär och Kuusakoski är två exempel på internationellt kända verksamheter som verkar här. Kommande år kommer det att investeras kraftfullt då hamnen uppgraderas till en djuphamn samt då satsningar på landområdet sker. Hamnen ligger i anslutning till järnvägen och lämpar sig för företag som värdesätter goda transport- och logistiklösningar. Hamnen ligger i anslutning till samhället Skelleftehamn som har skolor, restauranger, handel och som trafikeras med täta turer av Stadsbussarna.

8. Skellefteå Airport
Skellefteå Airport, en av Europas snabbast växande flygplatser ligger på tjugo minuters avstånd från centrum. Här går täta avgångar till Stockholm Arlanda, men även flertalet charterlinjer. Här finns möjligheter för logistikföretag att etablera sig på området.

9. Skellefteå centrum
Skellefteå Centrum är en levande stadskärna som bär på en rik historia men som också utvecklas för att göra plats för fler människor. I centrala Skellefteå byggs det som aldrig förr. En utveckling som drivs av både enskilda, näringsliv och offentliga aktörer. Mitt i centrum står Sara Kulturhus, ett av världens högsta trähus. Det är mötesplatsen för konserter, utställningar, föreställningar, möten och kongresser. Till och från centrala stan tar du dig enkelt via bussförbindelser, både lokalt och regionalt. E4an ligger i nära anslutning till stadskärnan, likaså väg 95 och 372. 

Boliden
Boliden är känt för sin malm och sina gruvor. Här bröts tidigt guld och gruvsamhället lever än idag. De storslagna omgivningarna med skog och natur har även utvecklat en industri riktad mot fiske, jakt och friluftsliv. Boliden erbjuder tack vare goda kommunikationer och målet att växa goda möjligheter för små och stora företag att starta upp eller etablera sig. Här finns både mark samt lokaler för produktion och kontorsverksamheter. Från Skellefteå C tar du dig hit via landsväg. Avstånd ca 30 km.

Burträsk
Burträsk är en levande tätort ca 50 km från Skellefteå med anrik företagarhistoria. Sedan 1872 tillverkas Västerbottensost här. Idag hittar du ett flertal jordbruksföretag och Västerbottens enda saluhall. Här finns också en mångårig tradition inom trä och snickeri. Skogen och vidderna har resulterat i verksamheter inom skoter och motor. Burträsk erbjuder goda möjligheter för småindustri och kontorsförlagda företag. Buss från Skellefteå City går regelbundet.

Byske
Byske, med sitt världsberömda fiske, havsbad och femstjärnig camping, är verkligen ett etablerat område när det kommer till turism. Men här finns också ett bra tillväxtklimat för andra typer av småindustrier. Verksamheterna här är blandade, från konsulter för anläggningar inom såg- och vidareförädling till verkstad och möbler. Från Skellefteå City till Byske tar du dig snabbt och lätt via E4. Småbåtshamnar gör att du även kan ta vattenvägen hit, om du känner för det. Dagliga busskommunikationer via stadstrafiken ger en stadsnära känsla!

Fällfors
Fällfors ligger ca 30 km från centrala Skellefteå och erbjuder intressanta möjligheter för småindustrier. Här finns lokaler anpassade för plastindustri, men också kontorsbyggnader. Skellefteå Drive Center är ett av de välkända företag som har sin anläggning här och erbjuder ett brett utbud inom upplevelser och konferens. Från Fällfors är det inte långt till Byske, med bra fiske, bred närservice, strand och femstjärnig camping.

Kåge
Ett övervägande bestånd av butiker, småindustri och kontor gör Kåge till en attraktiv bas för både mindre och stora verksamheter. Området ligger cirka 10 km från Skellefteå City med skyltläge mot E4. Här finns gott om tillverkande företag inom plast och metall. Största företaget är verksamt inom skogs- och sågindustrin och har en privat hamn. Hamn för fritidsbåtar och närservice finns såklart nära. Goda kommunikationer via båt, buss och bil tack vare läget vid havet och ett utbrett vägnät.

Jörn
Jörn är ett område ca 80 km från Skellefteå City med stark entreprenörsanda. Verksamheter som finns idag är till största del småindustri med sin bas i skogsindustrin. Samhället har tågstation, skidbacke och generös natur. Hit tar du dig via landsväg. Bussar går regelbundet till och från Skellefteå. Söker du kontorslokaler eller någonstans där din småindustri kan växa utanför tätorten, är Jörn ett alternativ.

Ersmark
Ersmark är ett område15 km norr om Skellefteå och 5 km från E4 med en stark bas inom småindustri och kontor. Här finns två företagsjättar inom gummiindustrin. Goda kommunikationer via buss och närhet till motorväg gör det bekvämt att ta sig till och från området. Den lantliga atmosfären med stora slätter, skog och gårdar bidrar till att Ersmark är ett utomordentligt bra alternativ för de flesta företag. Snabbt tar du dig också till Kåge med ett stort serviceutbud.

Bygdsiljum
Välkommen till Bygdsiljum, ett samhälle 10 km från Burträsk och 50 km från Skellefteå City. Här finns fler arbetstillfällen än invånare tack vare en i det närmaste gigantisk träindustri. Samhället är idealist för småföretagsamhet och kontor inom olika inriktningar, till exempel turism. Bygdsiljums skidbacke är en av de mest besökta, med nedfarter för hela familjen. Här finns goda etableringsmöjligheter för de flesta företag.

Bureå
Bureå är en vacker tätort strax söder om Skellefteå i direkt anknytning till E4. På somrarna lockar området många besökare med sina loppisar, secondhandbutiker och campingmöjligheter. I Bureå hittar du skolor, närservice och kyrka tillsammans med restauranger och caféer. Området erbjuder idag kanske allra störst möjligheter inom kontor och småindustri. Mycket bra läge med en mix av verksamheter!

Lövånger
Lövånger är beläget strax intill havet ungefär 60 km från Skellefteå City. Även om området är mest känt för sin vibrerande scen inom konst, hantverk och bröd finns en mix av andra inriktningar, inte minst elektronik. Området är riktat mot småindustrier och har du behov av kontorslokaler hittar du det du söker här. Sevärdheter i Lövånger är självklart kyrkstaden och Bjuröklubb, Västerbottens populäraste naturreservat. Buss och kommunikation via motorväg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024